Voorstelling project nieuwe stadswijk Ragheno te Mechelen

Ragheno wordt kwaliteitsvolle stadswijk

0 Shares

Masterplan voor nieuwe stadswijk Ragheno

De volgende tien jaar zal het gebied Ragheno, gelegen tussen Leuvensesteenweg en Leuvensevaart, uitgroeien tot een stadswijk die als voorbeeld kan dienen voor wonen, werken en samenleven in de 21ste eeuw. De ambitie om dit project te doen slagen ligt zeer hoog. De nota telt tien punten die moet dienen om op korte termijn een masterplan te ontplooien, als eerste stap tot een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Voorstelling Project Ragheno Mechelen
Foto Bob Augustynen (Stad Mechelen)

De zone Ragheno situeert zich zoals reeds aangehaald tussen Leuvensesteenweg en de Leuvense Vaart, en wordt begrensd door de stationsomgeving en Spreeuwenhoek. Deze omgeving bestrijkt een bijna 78 ha groot gebied met een onduidelijke structuur en een erg beperkte ruimtelijke kwaliteit.

Hier ligt een enorme uitdaging op ons te wachten” benadrukt burgemeester Bart Somers, “maar tegelijk biedt het ons een enorme opportuniteit. Het is voor het eerst dat we in Mechelen op zo’n grote schaal een mix van wonen, werken en samenleven moeten uittekenen. Eigenlijk moeten we een kader scheppen om een voorbeeldwijk voor de 21ste eeuw te creëren.”

Ambitienota zet in op kwaliteit

Het Mechels stadsbestuur treedt in dit project op als regelgevende instantie, want het grootste deel van de terreinen op Ragheno is particulier bezit. Naast enkele kleinere privé-eigenaars is het grootste deel van de gronden in handen van projectontwikkelaars. Die hebben al geruime tijd aangegeven dat ze in de startblokken staan. Er moet ook rekening gehouden worden met de ondernemingen die er nu al gevestigd zijn. Dit zijn onder andere de Centrale werkplaatsen van de NMBS, Kluwer, De Lijn en het Rode Kruis.

We zijn realistisch genoeg om te beseffen dat de projectontwikkelaars vanuit een commercieel oogpunt redeneren” zegt schepen voor stadsontwikkeling Greet Geypen, “maar uit de gesprekken die we al geruime tijd voeren blijkt duidelijk dat ook zij kwaliteit nastreven. Toch zullen we niets aan het toeval overlaten en daarom hebben we een zeer ambitieuze nota uitgewerkt waarin onze doelstellingen vervat zitten.

De lat ligt hoog op duurzaamheid en aangenaam wonen


Voor schepen Marina De Bie is duurzaamheid de rode draad in de ambitienota. “Uniek is dat we dit niet per gebouw alleen gaan bekijken, maar voor het gehele gebied. We willen duurzame gebouwen in een duurzame wijk. Een voorbeeldproject voor Vlaanderen en daarbuiten. En dus moeten we de lat hoog leggen zowel op vlak van energie- en materiaalgebruik als op vlak van mobiliteit, groen- en watervoorzieningen en zelfs op vlak van sociale voorzieningen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Duurzaamheid gaat ook over aangenaam wonen.” aldus de schepen van duurzaamheid en klimaat.

Voorstelling project nieuwe stadswijk Ragheno te Mechelen
Burgemeester Bart Somers, schepenen Greet Geypen en Marina De Bie
Fpto Bob Augustynen (Stad Mechelen)

Dit project zal ettelijke jaren in beslag nemen, zeg maar tiental jaren. De stad vind bij de realisatie van dit project een duidelijke visie en kader zeer belangrijk.

De ontwikkelingsmogelijkheden van dit gebied worden voor een groot deel bepaald door de mobiliteitsvoorwaarden. Het stadsbestuur geeft prioriteit aan verplaatsingen te voet en met de fiets. Ragheno moet een autoluwe wijk worden met kwalitatief openbaar vervoer en een uitgekiende parkeerstrategie. Daarnaast zet het stadsbestuur ook sterk in op beeldkwaliteit, niet alleen voor de woningen en de kantoren, maar ook voor de straten, pleinen en andere gemeenschappelijke inrichtingen.

Project nieuwe stadswijk Ragheno voorgesteld

Er zal voldoende groene, open ruimte zijn, in de vorm van ofwel een groot park, kleinere publieke parkjes of collectieve buitenruimte. Het staat vast dat de spreiding van het groen essentieel is. Speelruimtes bevinden zich op maximaal 400 meter.

Gemengde wijk met alle noodzakelijke voorzieningen

Belangrijk is ook dat Ragheno een gemengde wijk wordt met een combinatie van individuele en gemeenschappelijke woonvormen, kantoren en kleinschalige bedrijfjes. “Maar dat is niet voldoende, we moeten daar ook enkele alledaagse voorzieningen mee in opnemen zoals buurtwinkels, horecazaken, kinderopvang, ontmoetingsruimtes, sportfaciliteiten en zeker ook een basisschool. Op termijn komen hier meer dan 6.000 mensen wonen en die mogen absoluut niet in een woestijn terechtkomen.” benadrukt Greet Geypen.

Vandaag is Ragheno een gebied met relatief lage bewoning. Alleen langsheen de nabijgelegen vaart, in de Motstraat en Dellingstraat vinden is er een beperkt aantal huizen. De burgervader zegt wel dat de huidige bewoners zonder twijfel bij het project betrokken zullen worden. “Maar het participatietraject dat we voor ogen hebben moet een heel stuk breder gaan. Naast de visie van de man-in-de-straat willen we ook een externe revisor aanstellen om de opmaak van het masterplan te begeleiden. Ook de verschillende adviesorganen zoals de GECORO en de Milieuraad zullen nauw bij dit project betrokken worden.”

Tijdlijn

De realisatie van Ragheno verloopt in een aantal fases, namelijk ambities, masterplan, RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) met plan-MER (Milieu Effecten Rapport) en uitvoering. Rekening houdende met onvoorziene omstandigheden, ziet de timing voor de komende drie jaar er zo uit. Januari 2019: ambities, Voorjaar 2019: opmaak masterplan, met twee adviesrondes, Eind 2019: goedkeuring masterplan, Begin 2020: opstart RUP en plan-MER, met participatiemoment en openbaar onderzoek en Voorjaar 2022: goedkeuring RUP

Wie op de hoogte blijven van dit project Ragheno kan zich op de digitale nieuwsbrief inschrijven via de website

Tekst Verschueren Eddy / Foto’s Bob Augustynen

0 Shares

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.