Trajectcontrole op Koningin Astridlaan

Maximum 50 km/u op volledige R12

Een maximumsnelheid van 50 km/u, dat is waar je je als bestuurder moet aan houden op de R12, de ring rond Mechelen. Deze verkeersmaatregel is sinds november 2018 in voege op de Mechelse Vesten.

Door het ontbreken van de nodige verkeersborden zal het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) extra verkeersborden aanbrengen. Toch zegt men is dit eigenlijk niet nodig daar je als bestuurder moet weten dat 50 km/u als maximumsnelheid in de bebouwde kom dient te respecteren.

Trajectcontrole Koningin Astridlaan stad Mechelen
Vanaf 1 maart trajectcontrole Koningin Astridlaan stad Mechelen
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

Als stad willen we echter dat de situatie heel duidelijk is voor alle bestuurders. Jarenlang was de maximumsnelheid 70 km/h en met de aanbreng van deze signalisatie willen we de automobilisten wijzen op de veranderde situatie”, vertelt Alexander Vandersmissen als schepen van mobiliteit. Op de ventwegen, lees zijbaan in de volksmond, van de Koningin Astridlaan blijft de snelheid beperkt tot maximaal 30 km/u.

Trajectcontrole K.Astridlaan vanaf 1 maart 2019

Vorig jaar werd het reeds aangekondigd, de trajectcontrole op de Koningin Astridlaan. Met de komst van de nieuwe parkeerplaatsen en in samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer werd toen al beslist om trajectcontrole te introduceren op de Koningin Astridlaan. Op die manier wordt er ook verder ingezet op de aanpak van snelheidsduivels en het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Een boete zal je niet direct in de bus krijgen, maar van zodra de indicatie borden voldoende duidelijk aangeven dat de maximumsnelheid 50 km/u bedraagt, kan je je maar beter aan de aangegeven snelheid houden.

Het is zeker niet de bedoeling om een heksenjacht te organiseren. Net zoals bij de introductie van de vorige trajectcontroles doorlopen we momenteel een gedoogperiode waarbij overtreders een informatiebrief ontvangen. Pas vanaf 1 maart wordt effectief overgegaan op het verbaliseren van bestuurders met overdreven snelheid”, besluit Alexander Vandersmissen.

Tekst en foto’s Verschueren Eddy voor Mechelen op zijn Best

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.