Nieuw winkelcentrum aan Keerdok Site Mechelen

24 winkels openen nabij groene Keerdok site

37 Shares

Nieuw winkelcentrum aan R6 lus in 2021 ?

Acht bestaande Mechelse baanwinkels zullen in de loop van 2021 openen in een nieuw winkelcentrum. In totaal zullen er inclusief de bestaande winkels, 24 handelszaken, goed voor 270 bijkomende jobs, aan het nabijgelegen Keerdok hun nieuwe stek vinden. In totaal zal er maximaal 27 500 m² bruto-vloeroppervlakte handelsruimte gerealiseerd worden.

Mechelse Keerdok Site krijgt nieuw winkelcentrum aan R6
Foto stad Mechelen

De definitieve vaststelling van het RUP Mechelen Noord IV, legt maandagavond de plannen voor op de gemeenteraad. Daar zullen de contouren, inclusief groene ruimte van minimaal 21.500 m², voor de realisatie van een retailpark in ‘de lus’ naast de R6 vastgelegd worden. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad zal het RUP eind april 2019 van kracht gaan.

Het gebied Mechelen Noord IV is gelegen aan de lus van het op- en afrittencomplex van Mechelen Noord. De stad maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op om de bestemming van het gebied te wijzigen van de huidige bestemming gemengd regionaal bedrijventerrein naar specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel en zone voor weginfrastructuur. Naast de bestemmingswijziging van het gebied, zal het ruimtelijk uitvoeringsplan ook de regels voor de toekomstige bebouwing, invulling en ontsluiting van het gebied bepalen..

Met de opmaak van dit RUP wenst de stad in deze zone een complementair en aanvullend aanbod te creëren ten opzichte van de handelsactiviteiten in de binnenstad en tegelijk de ‘poortfunctie’ van de plek op een kwalitatieve en volwaardige manier in te vullen”, aldus burgemeester Bart Somers.

Deze zone moet plaats bieden voor de bestaande baanwinkels aan het Keerdok die op termijn moeten verhuizen om plaats te maken voor nieuwe woonontwikkeling. Daarnaast creëren we plaats voor grotere handelszaken die in de binnenstad geen plek vinden. We bieden op een gestructureerde manier ruimte voor de noden van een stad, waar de bevolking jaar na jaar groeit”, schepen van Ruimtelijke Ordening en Economie, Greet Geypen aan

Landschappelijke integratie met gevelbegroeiing

In tegenstelling tot het gewestelijk RUP dat op 18 juni 2008 werd goedgekeurd, werden in het RUP wat betreft landschappelijke integratie van het nieuwe project, duidelijke bepalingen opgenomen. Het plangebied is dan ook een belangrijke zichtlocatie en één van de toegangspoorten tot de stad.

Het bestaande RUP dat in 2008 werd opgemaakt bevatte slechts zeer beperkt richtlijnen wat betreft de groenkwaliteit en kon een zuiver industriële activiteit zich op de site vestigen. Met het RUP dat nu ter goedkeuring voorligt worden wel kwaliteitseisen verplichtend opgenomen wat garanties oplevert wat betreft de landschappelijke integratie van het project.”, zegt de burgervader.

Zo wordt er verordend opgelegd dat binnen het specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel een aaneengesloten groene ruimte van minimaal 21.500 m² voorzien dient te worden. Het RUP stelt o.a. ook dat het groen op en rond het gebouw moet doorgetrokken worden. Zo moet er langs de zijde van de R6 (zijde Dijle) een landschappelijke buffer en gevelbegroeiing voorzien worden. De bebouwing zal dan als het ware een ‘groene wand’ vormen waar tevens een groendak verplicht zal zijn.

Naast een sterke vormgeving, wordt ook hoogstaande architectuur verwacht door het gebruik van duurzame maatregelen als een zonnepanelendak van ongeveer 15 000 m², verwarming via warmtepompen, maximaal hergebruik regenwater en buffering van het regenwater.

Werkgelegenheid voor 270 personeelsleden

Maximaal 24 handelszaken met minimale afmetingen worden toegelaten. Vestiging van groothandel, congrescentra en autonome kantoren wordt uitgesloten. Daarnaast kan er maximaal één zaak met restaurant of café als hoofdfunctie worden toegestaan. Zo komt er plaats voor ongeveer 270 personeelsleden die op deze site tewerkgesteld kunnen worden, wat een positieve noot is daar het bevolkingsaantal in Mechelen blijft toenemen. Toch zegt men zal concurrentie met handelszaken in de binnenstad vermeden worden.

Economie is één van de prioriteiten van deze legislatuur. We zetten volop in op de uitbouw en versterking van de handel in onze binnenstad. Maar het aantal grote percelen of handelspanden in de binnenstad is beperkt voor grootschalige detailhandel. Daarom zetten we in op een goed gelegen locatie, waar ruimte is voor grote entiteiten. Dit aanbod dient wel aanvullend en complementair te zijn met dat van de binnenstad. Om dit te garanderen werd er reeds bij de voorlopige vaststelling van het RUP midden 2018 een handelsvestiging convenant met de private ontwikkelaar afgesloten”, stelt Greet Geypen.

Naast de bepalingen rond minimale oppervlaktes van het RUP wordt in de convenant onder andere ook vastgelegd dat er geen kleding-en schoenenwinkels, met uitzondering van deze die vanaf de Keerdok Site worden geherlokaliseerd, worden toegestaan.

Goede bereikbaarheid met auto, fiets en te voet

De ontsluiting van het plangebied, waarvan diverse varianten onderzocht zijn, is grondig bestudeerd binnen de plan-MER en de Unieke Verantwoordingsnota om een vlotte bereikbaarheid te verzekeren. Hieruit zal de private ontwikkelaar en het Agentschap Wegen en Verkeer ter hoogte van de afsplitsing van de R6 investeren in een nieuw kruispunt op de N16, waar een halte voor openbaar vervoer aanwezig zal zijn.

Nieuw winkelcentrum aan Keerdok Site Mechelen
Nieuw winkelcentrum aan Keerdok Site en R6 te Mechelen
Foto stad Mechelen

Niet onbelangrijk is een fiets- en voetgangersverbinding met het jaagpad en een fiets- en voetgangersverbinding met het pad Vrouwvliet waar in zal geïnvesteerd worden. Voor de fietsgebruikers gaan 240 fietsenstallingen geplaatst worden. Wie met de auto komt shoppen zal gebruik kunnen maken van 576 bovengrondse en 249 ondergrondse parkeerplaatsen.

De totale private investering bedraagt ongeveer 40 miljoen euro. De projectontwikkelaar voorziet de opening in 2021.

Tekst Verschueren Eddy / Foto’s stad Mechelen

37 Shares

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.