Koen Anciaux onderzoek enquete senioren Mechelen

Mechelse senioren helpen mee aan onderzoek

0 Shares

Onderzoek behoeften ouderen geeft cijfers bloot

De Stad en het Sociaal Huis Mechelen presenteerden dinsdag 20 februari, de eerste resultaten van het ouderenbehoefteonderzoek. Er was alleszins veel belangstelling want de nieuwe zeteltjes van de Stadsschouwburg waren goed gevuld. Niet door mezelf, helaas, geveld door ziekte. Maar dankzij Jan Smets, collega blogger, vriend en een hart voor Mechelen, kan ik er toch nog ietwat over neerpennen.

Senioren vrijwilligers in Stadsschouwburg te Mechelen

Een honderdtal vrijwilligers gingen de afgelopen maanden van deur tot deur om de enquêtes ingevuld te krijgen. Zij kregen als eerste het genoegen om de grote lijnen van dit onderzoek aan te horen. Ook leden van de seniorenadviesraad (SARS) en diensten van Stad en Sociaal Huis behoorden tot de toehoorders.

Streepje muziek als dank aan de 100 senioren-vrijwilligers
Het werd een haast feestelijk gebeuren waarbij iedereen getrakteerd werd op méér dan één muzikaal intermezzo van de Belgische jazz-pop belofte Keith Canvas. Met zijn groepje uitstekende muzikanten gaf dit talent van eigen bodem (Mechelaar Bart Mertens, zoals hij in het ‘gewone’ leven heet) er een gesmaakte namiddag van.  

Natuurlijk ging het in de eerste plaats om de resultaten van de enquête.  Maar dit presentje als extra bedanking voor de senioren-vrijwilligers die voor een groot gedeelte voor het succes van dit onderzoek tekenden, was beslist een leuk toemaatje.

Het onderzoek gebeurde in samenwerking met het onderzoeksteam Belgian Ageing Studies van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) dat dit onderzoek al sinds 2002 uitvoert in zo’n 200 steden en gemeenten in België. Hiermee deed de stad beroep op de expertise binnen het team van de professoren Dominique Verté en Nico De Witte.

Grootscheepse enquete onderzoek voor en door senioren

In dit grootscheepse onderzoek werden de noden en behoeften van senioren in onze stad bevraagd. Het was journaliste Greet Pluymers die de het programma vakkundig aan elkaar wist te praten. Zij kondigde VUB- Prof.Dr.Dominique Verté aan die als eerste de resultaten bekend maakte. Greet noemde hem met een ‘knipoog’ de ‘vergrijzing expert’, “Maar dan niet de eerste de beste. Hij is doctor in de medische sociale wetenschappen en mag terecht een specialist genoemd worden in senioren problematiek-en beleid”.

journaliste Greet PluymersActieve senioren gingen vrijwillig op stap met een 20 bladzijden tellende enquête en 93 vragen, een hele boterham dat mogen we wel zeggen  Elkeen bezocht gemiddeld een 10-tal ouderen. Sommigen waren zo enthousiast dat ze nog formulieren kwamen bijvragen.  Zo was er iemand die niet minder dan bij 40 geselecteerde ouderen aanbelde. Tot slot werden 701 formulieren ingevuld teruggebracht.  Hiermee mag het onderzoek ook erg representatief genoemd worden.

Prof.Verlé was best tevreden met de resultaten van het onderzoek. Nu hoopt hij ook dat men de gegevens grondig wil bestuderen en aanpakken om beleid te voeren.  Hij merkte op dat de Mechelaar toch iets gereserveerder is in zijn uitlatingen dan in andere vergelijkbare steden.

In onze stad leven zo’n 19.600, 60-plussers of 22,8% van de bevolking. Hiermee zit Mechelen in de kopgroep van de vergrijzing. De stad kreeg met dit onderzoek een representatief beeld van onze senioren en wat ze goed of minder goed vinden op vlak van huisvesting, buurt, gezondheid, zorg, welzijn, verenigingsleven, maatschappelijke bijdrage, tevredenheid…

Mechelse senioren voelen zich gezonder en beter in hun vel

De professor kon dadelijk al een paar opvallende conclusies geven in vergelijking met 9 andere centrumsteden.  Het is opmerkelijk dat in Mechelen de groep ouderen het sociaal-economisch beter hebben dan in vergelijkbare steden.  Maar hij waarschuwt ook om voorzichtig te zijn met gemiddelden.  Naast deze groep leven er in Mechelen ook een deel senioren met grote financiële onzekerheid.

VUB- Prof.Dr.Dominique VertéOok haalt hij als opvallend punt aan dat hier méér hoogbejaarden leven, maar. dat die minder gezondheidsproblemen blijken te hebben dan in andere steden. “Er zijn hier méér hoogbejaarden, maar ze zijn in Mechelen ‘beter bewaard’

Een mooie conclusie wat hieruit te trekken valt is dat Mechelse senioren zich in het algemeen vrij goed in hun vel voelen. Ze voelen zich gezonder  en minder eenzaam dan elders. Als ze hulp vragen doen ze dat vooral aan familieleden.  Niet aan buren.   Hulp wordt meestal geboden in het huishouden of bij verplaatsingen.

Bij de formele hulpverleners scoren poetsdiensten, huisarts en gezinszorg het hoogst. Tevreden is men over de aanwezigheid van dokters en apothekers, buurtcentra, oversteekplaatsen…De senioren zijn ook best te spreken over de dienstverlening van stad, Sociaal Huis, en in iets  mindere mate ook over de politiediensten. Het onveiligheidsgevoel is minder groot in Mechelen dan op andere plaatsen.  Dit gevoel stijgt wel met de leeftijd.

Maar … niet alleen maar goed nieuws

Het viel ook op dat de sociale cohesie in Mechelen best beter kan.  Deelname van senioren aan verenigingsleven en vrijwilligerswerk scoren hier veel minder goed.  Nochtans is er heel wat potentieel te vinden in onze stad.  Laten we zeggen, een werkpunt…  72% doet niet aan vrijwilligerswerk, maar toch geeft 24 % aan om dit in de toekomst te overwegen.

Wat ook minder hoge ogen gooit is het in hun aanvoelen te kort aan post-en bankkantoren, kruideniers, bakkers en slagers in hun buurt.  Ook zitbanken mist men hier en daar, en blijven de slechte voetpaden een heikel punt. Men heeft vooral last van verkeersdrukte en lawaaihinder en soms voelt men aan dat de groep met migratie-achtergrond té groot is.

Over het aanbod aan openbaar vervoer zijn de meningen verdeeld.  Opvallend is dat het niet écht slecht wordt ervaren.

Bijna de helft van de senioren is tussen de 60 en 69 jaar.  23 % is ouder dan 80 jaar.  Een derde leeft alleen. Mechelen telt een hoog percentage aan gescheiden senioren (10 %).  Een vierde van de ouderen geeft aan op termijn aanpassingen te moeten doen aan de woning als ze hulpbehoevend zijn. 4% van de senioren zegt op niemand beroep te kunnen doen als men hulp nodig heeft.  Dat cijfer ligt hoger dan in andere centrumsteden. Eenzaamheid voelen vooral de 60-jarige senioren.  Dit betert gek genoeg bij het ouder worden.

Onderzoeksresultaten overzichtelijk in De Nieuwe Maan

Al de gegevens moeten nu nog verder verfijnd worden.  Het definitieve rapport volgt in april.  De Nieuwe Maan van die maand zal de resultaten in een bijzondere uitgave bevatten. Het Sociaal Huis trok voor dit onderzoek 4000 € uit.

Koen Anciaux onderzoek enquete senioren Mechelen

Schepen Koen Anciaux, tevens voorzitter van het Sociaal Huis- bedankte heel bijzonder de vele vrijwilligers die op stap zijn gegaan.  “Het moet een gezonde bezigheid geweest zijn..Ze hebben veel kilometers gewandeld van deur tot deur..

Uiteraard had Anciaux een woord van dank voor het team van de professor en seniorenconsulente Tina Vanhoye.  (Prof.Verté noemde haar een formidabele ‘madam’ die haar job adequaat en met hart en ziel doet!) en Diane Vleminckx die veel werk achter de schermen deed.  Nu zal men aan de slag gaan met de aanbevelingen.

Senioren in Stadsschouwburg te Mechelen

Na de uiteenzetting volgde nog een door de stad aangeboden drankje in de foyer van de Stadsschouwburg.  De vrijwilligers kregen een bedanking in de vorm van een Mechelenbon van 25 Euro.  
Jan maakt als afsluiter met enkelen een praatje. Heel wat vertelden hem dat ze het ook zouden gedaan hebben zonder dit presentje. Over het algemeen vond men het prettig om doen, ook al nam het veel tijd in beslag. Bij enkele mensen zat men soms anderhalf uur mee aan tafel om te helpen bij het invullen van de enquête.  

Iemand gaf aan dat ze Mechelen beter leerde kennen.  Ze kwam in buurten en straten waar ze anders nooit kwam.  Op sommige plaatsen moest men meerdere keren terugkomen.  Soms waren mensen eerst wat argwanend, en in een zelden geval eerder negatief (“wat gaat het allemaal uithalen?”).  Toch waren er ook veel toffe contacten.  De resultaten verrassen wel een aantal van hen.  Vooral ook het feit dat mobiliteit in Mechelen niet zo héél negatief scoort..

Men zegt dikwijls, cijfers zijn cijfers, maar men zal er toch maar best rekening mee houden. Professor Dokter Dominique Verté is alvast opgezet met de uitkomst van het onderzoek “Inderdaad, wij zijn altijd tevreden als men in een gemeente of een stad, de gegevens aangrijpt om een beleid te gaan voeren. Dat is onze doelstelling en wat ons zeker aangrijpt.” Details volgen uiteraard later nog, en wordt vervolgd …

Tekst Verschueren Eddy / Info en foto’s Jan Smets (Mechelen Blogt) Contactformulier

0 Shares

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.