Politie Mechelen op zoek naar collega’s

26 Shares

The Force Mechelen-Willebroek organiseert Jobinfodag

Met een jobinfodag wil de politiezone Mechelen-Willebroek geïnteresseerden warm maken voor een boeiende job bij de lokale politie. Er zijn jaarlijks 5 mobiliteiten, waarbij er in elke mobiliteit talrijke vacatures voor inspecteur zijn in onze politiezone. Op jaarbasis stromen er zo een 20 à 25-tal nieuwe inspecteurs binnen in ons korps . De lokale en federale politie is één van de grootste rekruteerders in ons land

Politie commissariaat Mechelen-Willebroek organiseert Jobinfodag
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

Nationaal is beslist dat men tot 2020 tussen 1400 en 1600 mensen mag rekruteren om het tekort aan politiemensen aan te vullen. Er zijn dus heel wat nieuwe mensen nodig, en deze hoopt men te vinden op jobinfodagen

Meehelpen aan de veiligheid in ons land en in onze stad kan op diverse afdelingen. Zo is er wijkwerking, onthaal, interventie, slachtofferbejegening, lokale recherche, wegpolitie, gerechtelijke politie, … kortom een waaier aan keuzemogelijkheden.

Een boeiende job bij de politie

Om te weten hoe heel deze procedure in zijn werk gaat ben ik woensdag mijn blauw licht gaan opsteken op het commissariaat. Niet met de intentie om zelf een job bij ‘The Force’ in de wacht te slepen, maar om de zoektocht naar meer blauw te ondersteunen.

Bureelruimte in politie commissariaat stad Mechelen
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

De jobinfodagen verlopen over sessies in de zomer, maar ook in het najaar kunnen kandidaten alle mogelijke informatie vergaren. 120 geïnteresseerden hadden zich woensdag gemeld. Via een uitgestippeld programma werden zij door een medewerker van de federale rekruteringsdienst ingelicht over het parcours dat ze dienen te volgen bij het doorlopen van de selectieproeven. 

Zeker niet onbelangrijk zijn de doorgroeimogelijkheden, en dit zowel bij de operationele kaders al of niet in uniform, als bij het burgerpersoneel. Een opleiding al naargelang het kader waarvoor je solliciteert duurt tussen 6 en 24 maanden.

De weg naar de politieschool

Om kunnen deel te nemen dient de kandidaat te beschikken over een diploma secundair onderwijs. In samenwerking met CVO Campus Vijfhoek krijgen ze een begeleidingstraject ter voorbereiding op de selectieproeven. Een opleider van ‘Campus Vest’ heeft de deelnemers duidelijkheid verschaft over de opleiding en het leven op de politieschool. Het verkeersreglement, geweldsbeheersing, ordehandhaving, EHBO, strafwetboek, … zijn maar enkele van de boeiende onderwerpen waarmee je als politieman of vrouw mee te maken krijgt.

Achter de schermen op het politiecommissariaat

Aansluitend op de uitgebreide infosessie werden de kandidaten door politiemedewerkers op sleeptouw genomen binnen de muren van het commissariaat. Bij het verkennen van hun misschien wel toekomstige werkplek maakten ze kennis met o.a de meldkamer, zeg maar het kloppend hart waar alle oproepen worden beantwoord. Met een team van om en bij de 20 mensen, beantwoord men hier 7/7 én 24/24 uur alle binnenkomende oproepen. 

Meldkamer van Politiezone Mechelen-Willebroek
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

Met 213 camera’s waaronder de ANPR camera’s hebben de meldkamer medewerkers steeds live info ter beschikking die ze snel kunnen doorspelen aan de ploegen her en der op het grondgebied Mechelen en Willebroek. Bij evenementen als bijvoorbeeld Maanrock wordt een tijdelijke bijkomende meldkamer, extra camera’s en politiediensten uit andere politiezones op het terrein voorzien.

Camerabeelden worden na dertig dagen bij de politie vernietigd, het is daarom ook aangewezen dat bij een misdrijf zo snel mogelijk aangifte gedaan wordt. Bij een gerechtelijke procedure worden indien noodzakelijk camerabeelden voor langere tijd digitaal opgeslagen.

Uiteraard hebben de diensten nog veel meer middelen ter beschikking. Tijdens de rondleiding maakten we kennis met een uitgebreid wagenpark aan patrouillevoertuigen, uitgerust met heel wat technologische snufjes. Zo hebben de politiemensen eveneens een ‘rijdend bureel’ waar ze computers, printers, camera’s, verlichting, .. ter beschikking hebben.   Op het terrein maakt men ook geregeld gebruik van motoren, fietsen, honden en paarden.

Voertuigenpark Politiezone Mechelen-Willebroek
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

Veiligheid staat centraal

Het hoort bij de job, kritieke situaties!. Ook hier is men bij de politie op voorbereid. Het Mechels politiekorps beschikt over een eigen schietstand, waar de politiemensen opgeleid worden om indien nodig met wapen te kunnen ingrijpen. Voor tactische training wordt gebruik gemaakt van gebouwen in het Mechelse die tijdelijk ter beschikking gesteld worden. Voor ons is dit indrukwekkend, voor politiemensen hoort het bij de job.

Eigen schietstand Politie stad Mechelen
Foto verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)
Gebruikte politieuitrusting
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

En ja, zo nu en dan moet er iemand achter slot en grendel. Daarvoor beschikt men over verhoorkamers en cellencomplexen. Eigenlijk had ik de gedachte dat er één of maximum drie cellen zouden zijn, maar het zijn er echt veel meer. Zo beschikt men over cellen voor zowel minderjarigen als volwassenen. In het merendeel mag slechts één persoon per cel gehuisvest worden. Indien meerdere personen opgepakt worden beschikt men over een grotere cel waar groepen personen tijdelijk samen kunnen verblijven. In de regel kan iemand voor maximum 48 uur opgesloten blijven, tenzij door andere instanties anders beslist wordt.

Cellencomplexen in commissariaat stad Mechelen
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)
Vingerafrdukken afnemen hoort ook bij politiewerk
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

Politiewerk is teambuilding

Video interview met Hoofdinspecteur Dirk Van de Sande uit Politiezone Mechelen-Willebroek
Video Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

Ik kan hier nog heel wat andere activiteiten aan toevoegen waar politiemensen dagelijks mee te maken krijgen. Is het altijd kommer en kwel ? Neen, helemaal niet. Werken bij de politie is duidelijk een boeiende job, waar iedereen met veel passie dag in dag uit aan deelneemt. Het gaat er kameraadschappelijk aan toe, waar men ééns in het team, voor elkaar zorgt. Wie deel wil uitmaken van een korps, kan deze keuze zelf maken of hij of zij in de streek wil werken. Politiewerk is niet meer te vergelijken met pakweg 20 jaar terug. Met een waaier aan diensten mag je het best bekijken als een dagelijkse teambuilding.

Wie ook wil deel uitmaken van de 33.000 personeelsleden bij de lokale politie, 15.000 bij de Federale Politie, en 20% in een burgerfunctie, kan meer info opzoeken op jobpol.be  of via e-mail theforce@pzmewi.be of 015/46.40.24 .

Tekst, foto’s en video Verschueren Eddy voor Mechelen op zijn Best

26 Shares

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.