CD&V Mechelen met Wim Soons op nieuwjaarsreceptie

CD&V wil na 40 jaar vooruit in Mechelen

0 Shares

CD&V nieuwjaarsreceptie in Cultuurcentrum

Januari loopt bijna op zijn eind, en daarbij ook de nieuwjaarsrecepties. Zondag was ik op bezoek bij de nieuwjaarsreceptie van CD&V Mechelen. Elke Mechelaar was van harte welkom in het Cultuurcentrum om mee een glaasje te drinken op het nieuwe jaar. Het CD&V bestuur had voor de gelegenheid ex-voorzitter Unizo, Karel Van Eetvelt en Hilde Vander Stichele, ceo Make a Wish als gastsprekers uitgenodigd.

Voorzitter CD&V Mechelen opent Nieuwjaarsreceptie in Cultuurcentrum

In de aanloop naar de verkiezingen had ik me voorgenomen om alle nieuwjaarsrecepties van de huidige politieke partijen in het stadsbestuur op te zoeken. Intussen heb ik ‘alle kleuren van de regenboog’ gehad, en kan me als een leguaan terug aan mijn eigen huidskleur laten wennen.

CD&V roept burgers op om mee te werken aan programma

Bij CD&V Mechelen startte de nieuwjaarsreceptie vroeg op zondagmorgen. Na wat drankjes en hapjes werd ruim de tijd vrijgemaakt voor toespraken. Thomas Sterckx, voorzitter CD&V Mechelen, opende dit samenzijn met zijn nieuwjaarswensen.
Ook de voorzitter kijkt reikhalzend uit naar de komende gemeenteraadsverkiezingen, een belangrijk jaar voor de Mechelse politiek. “ Als CD&V Mechelen hebben we alle ingredienten om er een succesvol jaar van te maken. Er zijn veel nieuwe mensen, jonge mensen, ervaren en kleurrijke mensen. We komen als partij met een sterk programma, frisse ideeën en gezond verstand voor Mechelen. ” zegt Thomas Sterckx.

Ook hier bij CD&V een warme oproep om als burger mee te werken aan het programma, om samen Mechelen en deelgemeenten nog succesvoller te maken. De voorzitter hield er ook aan om alle vrijwilligers een woord van dank te geven. “Zonder vrijwilligers is niets meer mogelijk, ook vandaag niet, en ook niet voor een goed bestuur” besluit de voorzitter.

Make a Wish als goede doel op nieuwjaarsreceptie

CD&V Mechelen had er dit jaar voor gekozen om zijn nieuwjaarsreceptie te koppelen aan een inzamelactie voor het goede doel. ‘Make a Wish’ ceo Hilde Vander Stichele mocht dan ook als eerste het intussen talrijk opgekomen publiek toespreken.

Bij het begin van het nieuwe jaar is het de gewoonte om elkaar een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid te wensen. Jammer genoeg is dat soms niet altijd evident.” zegt mevrouw Vander Stichele. “Ik ben dan ook het CD&V bestuur heel dankbaar dat wij de kans krijgen om onze heel mooie organisatie te mogen toelichten”  De mensen in de grote zaal werden dan middels een diapresentatie meegenomen in de wereld van ‘Make a Wish’.

Hilde Vander Stichele ceo Make a Wish op nieuwjaarsreceptie CD&V Mechelen

Bij Make a Wish, in 1990 in België opgericht, gelooft men in de helende kracht van wensen. Als wereldwijde organisatie vervullen zij dan ook al vele jaren de droomwensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte tussen drie en achttien jaar. “Daardoor krijgen die kinderen opnieuw vreugde, liefde en kracht in hun leven. Kracht om te vechten tegen die lelijke ziekte. Wij proberen ook een klein beetje vreugde te brengen in een gezin die zwaar getroffen is op het ogenblik dat men hoort dat een kind levensbedreigend ziek is. Op dat moment proberen wij een kind weer eventjes terug kind te laten zijn.”. Wereldwijd heeft Make a Wish al meer dan 350.000 kinderwensen vervuld, wat op zich een dikke pluim verdiend.

Het is een ‘truk’ om een stad te doen leven, zegt ex-Unizo voorzitter

Volgende gastspreker was Karel Van Eetvelt, voormalig voorzitter van Unizo, en huidig CEO van bankenfederatie Febelfin. Van Eetvelt stuurde zijn bericht ‘uitdagingen voor Mechelen’ de zaal in. “Hoe kan je een goed handelsbeleid voeren in een stad als Mechelen ?”, dat was de vraag die ex Unizo voorzitter stelde aan de bezoekers. “Uit de middeleeuwen leren we dat steden ontstaan zijn uit kruispunten, handels kruispunten. Waar was er toen handel ? Dat was altijd in het centrum”.

Karel Van Eetvelt op nieuwjaarsreceptie CD&V te Mechelen

Wat moet een stad dus doen om een dynamische kern te maken waar mensen graag naartoe gaan ? “Zorgen dat je goede handel en horeca hebt. In Vlaanderen zien we helaas een tegengestelde beweging” aldus Van Eetvelt, die onze stad zeker op dat gebied geen slechte punten geeft. Volgens de ex-Unizo voorzitter is het niet meer dan een ‘truk’.

Steek zoveel mogelijk handelszaken, scholen, vrije beroepen, en cafés met terrassen in het centrum van een stad of gemeente. In Vlaanderen zijn we wereldrecordhouder per vierkante meter in het aantal horeca terrassen in een stad of gemeente, en dat moeten we zo houden. Wat moeten steden nu doen, dat is een visie ontwikkelen en ervoor zorgen dat hun activiteit zo maximum mogelijk zich in het centrum van de stad bevindt.

Luisteren naar toespraken op nieuwjaarsreceptie CD&V te Mechelen

Karel Van Eetvelt besluit zijn toespraak dat stadsbesturen zichzelf de vraag moeten stellen wat de Mechelse burger wil. “Als politieker moet je s’avonds voor de spiegel durven staan, dat kan confronterend zijn, en jezelf de vraag stellen “wat ik vandaag gedaan heb, wordt de Mechelaar daar beter van ?”” is de boodschap die Van Eetvelt meegaf aan de beleidsmensen in onze stad.

Lijsttrekker Wim Soons in de bres tegen vereenzaming

Wim Soons, sinds oktober vorig jaar lijsttrekker CD&V, besluit als laatste het rijtje van toespraken. De vraag die we ons stellen is, wie is Wim Soons ? Die vraag stelde ik hem, en vernam dat hij in zijn schooljaren zo nu en dan een rebels jongetje was die toen al graag debatteerde. Tot slot heeft hij politieke wetenschappen gestudeerd, en zich sinds enkele jaren aangesloten bij CD&V-jongeren, wat volgens Wim een goede leerschool voor hem is geweest.

CD&V Mechelen met Wim Soons op nieuwjaarsreceptie

Zijn drie speerpunten had hij net voordien via Facebook live al de wereld, of zeg maar de stad, ingestuurd. “De ziekte van deze tijd, de kanker van onze samenleving is vereenzaming. Uit cijfers blijkt dat 1/4de van de 60 plussers zelf zegt sterk vereenzaamd te zijn. En dat is heel triest, en mijn prioriteit om vereenzaming uit te roeien. Mechelen draait goed, maar hier wil ik topprioriteit van maken.” zegt Wim Soons. De lijsttrekker pleit dan ook voor een soort van ‘babbelnetwerken’, waar mensen samen komen.

Doe ook is een festival in de deelgemeenten !

Het tweede punt dat Soons aanreikt is de levendigheid van dorpen en wijken aanpakken. “De levendigheid van onze dorpen en wijken staat onder druk. In veel dorpen en wijken is er nog één café, één zaaltje en enkele verenigingen. De mensen die daar wonen kunnen nergens meer naartoe. Ook dat moet aangepakt worden” zegt Wim die hiervoor heel ideeën heeft. “Mechelen centrum heeft veel evenementen en activiteiten, en dat is ronduit prachtig. Maar laat ons zo nu en dan ook iets naar de wijken en dorpen brengen. Dat kan een enorm verschil maken. Een klein festivalleke s’avonds na Posse Leest of de Plantenbeurs in Hombeek ”. CD&V is volgens Soons de partij van de verenigingen, en ook daar wil hij aan werken.

Wim Soons lijsttrekker CD&V Mechelen voor verkiezingen 2018

In Mechelen zijn er gelukkig heel veel verenigingen, en dat juichen wij alleen maar toe. Cultuur, sport, senioren, jeugd, …noem maar op, dat is impressionant. Als we nog meer willen organiseren moeten we eerst gaan kijken wat die mensen doen en hoe we ze kunnen ondersteunen. Als stad moeten we de gemeenschap vanuit de buurten naar voor laten komen”.

Mobiliteit in Mechelen is belangrijk speerpunt

De speech wordt beëindigd met een derde belangrijk speerpunt, mobiliteit. “Mobiliteit leeft in Mechelen zeer sterk. Daarrond moeten wij werken, en dat is niet zo makkelijk. Heel veel ouders liggen er wakker van om hun kinderen met de fiets naar school te sturen. Een veilige schoolomgeving is super belangrijk.

Busvervoer is een heel belangrijke vervoersmodus. Als partij gaan wij ons engageren dat geen enkele wijk in onze stad wordt afgesloten van openbaar vervoer. Dat moet, want dat heeft een heel sterke impact op mensen die daar afhankelijk van zijn. het meest besproken beleidsthema rond de auto is de lage emissiezone.

Propere lucht zijn we voor, alleen moet het heel duidelijk zijn, wat zijn de kosten, wat zijn de baten. Tenslotte moeten we zorgen voor betere voetpaden, waar mensen beter op kunnen wandelen. Kleine aanpassingen kunnen de voetpaden al veel beter maken” vertelt Wim Soons (CD&V)

43 mensen op kieslijst van CD&V

Bij de verkiezingen zal de CD&V lijst voor de helft bestaan uit nieuwe mensen. In totaal staan er 43 mensen op de lijst, waarvan 21 vrouwelijke kandidaten die al actief zijn in Mechelen.

Verder werken aan drugspreventie geniet prioriteit

Voor huidig schepen van Preventie en Veiligheid is 2017 naar eigen zeggen een boeiend jaar geweest. Schepen Stefaan Deleus heeft in 2016 deze taak overgenomen van Walter Schroons. Ik vroeg de schepen naar hoe hij terugkijkt op het voorbije jaar.

Schepen Stefaan Deleus op nieuwjaarsreceptie van CD&V Mechelen

Wij hebben onlangs de resultaten van het ‘Family Justice Center’, het centrum rond familiaal geweld mogen ontvangen, en dat is toch wel een mooie verwezenlijking. Ook de uniforme kledij voor de gemachtigd opzichters, waarmee ze beter zichtbaar zijn, maar ook het goede rapport van Binnenlandse zaken over onze preventiebeleid in de stad zijn opstekers. Verder heb ik ook de nadruk gelegd om een extra budget en projecten te voorzien voor drugspreventie. We zien dat dat probleem ook in een stad als Mechelen nog steeds aanwezig is, en daar moeten we ook in 2018 verder aan werken” aldus Stefaan Deleus (schepen van Preventie en Veiligheid en ICT Slimme Stad)

Volgens de schepen is het beeld van veiligheid in onze stad positief omgeslagen. De stad zet dan ook, al is het voor ons als burger op de achtergrond, preventief sterk in op veiligheid met de PIM (Positieve Identiteit en Maatschappij Vorming) . “We bereiken dit door heel aanwezig te zijn bijvoorbeeld op school, bij families, bij jongeren, … en op het terrein. Deze samenwerking maakt dat het vandaag heel goed loopt in Mechelen” besluit schepen Deleus die hoopt dit beleid ook na de verkiezingen verder te kunnen zetten.

Sport blijft belangrijk aandachtspunt in Mechelen

Als laatste nam ik schepen Walter Schroons bij de arm, want ook van hem wou ik een terugblik naar 2017 en vooruitblik naar de toekomst. Mechelen is een sportieve stad, kijk maar onder andere naar de drie provinciale voetbalclubs. “Inderdaad, als we zien dat we nog heel nieuwe infrastructuren gaan openen, dan is dat voor deze clubs heel goed meegenomen. Het Criterium verdwijnt, maar we moeten durven evalueren, en dat ook durven zeggen aan de mensen als er te weinig volk is. Daarentegen blijft ‘Kom op tegen Kanker’, een zeer belangrijk evenement voor Mechelen, dat we zeker blijven ondersteunen.

Schepen Walter Schroons op nieuwjaarsreceptie CD&V Mechelen

De schepen kijkt in ieder geval uit naar een verdere samenwerking met de huidige coalitie. “Ja we hebben inderdaad een sterke coalitie, zeg maar meer vriendschappelijk, en dat moeten we zolang mogelijk behouden.” besluit Walter Schroons (schepen van Sport en Financiën)

CD&V wil terug zijn stempel drukken in Mechelen

De nieuwe lijsttrekker toont alleszins de ambitie om bij deze verkiezingen als ploeg er voluit voor te gaan. ‘Inderdaad, als je in een stad je stempel wil drukken, je standpunten wil verwezenlijken, dan moet je sterk genoeg staan. Voor mij is de opdracht zeer duidelijk, en dat zou terug de eerste keer zijn in 40 jaar, en dat is vooruitgaan, en een overwinning boeken” besluit Wim Soons..

Nieuwjaarsreceptie 2018 CD&V Mechelen in Cultuurcentrum

Mijn rondje nieuwjaarsrecepties bij de politieke partijen in onze stad, kan ik hiermee afronden. Ik ga nog even langs bij de kunstwerken van Mechelaars Anne Leysen en collega blogger Jan Smets (Mechelen Blogt), die hier in het Cultuurcentrum aan de muur prijken. Nu is het aftellen naar 14 oktober 2018 waar we uit een kleurenpalet onze nieuwe vertegenwoordigers voor de gemeenteraad, Antwerpse districts- en provincieraden mogen kiezen.

Meer info hier over CD&V Mechelen.

[bctt tweet=”Deel dit artikel en we bereiken nog meer lezers” username=”InfoMechelen”]

Vindt je een artikel als dit ok, en wil je reageren ? Dat kan onderaan dit bericht.

Auteur tekst en foto’s Verschueren Eddy voor Mechelen op zijn Best. Contact opnemen ?

0 Shares

One comment

  1. Dit is de “witste” nieuwjaarsreceptie in Mechelen… Triestig voor een partij als CD&V!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.