Go Pitzemburg Atheneum Mechelen

Scholen renoveren voor openstellen sport infrastructuur

0 Shares

Mechelse scholen klaar voor openstellen sport infrastructuur

De Mechelse scholen GO! BA Campus Pitzemburg en GO! BS Hof Van Nassau dienden een subsidiedossier in bij Sport Vlaanderen. In 2016 sloegen de Vlaamse ministers van Sport en Onderwijs, Philippe Muyters en Hilde Crevits, de handen in elkaar om de bestaande schoolsportinfrastructuur na de schooluren beschikbaar te stellen voor sportclubs, sportdiensten en andere sporters. De scholen die hieraan meewerken kunnen een beroep doen op Vlaamse middelen om de sportinfrastructuur te verbeteren.

Concept ‘Brede Scholen’ brengt verbondenheid

Dankzij een succesvolle eerste projectoproep waarbij reeds 53 scholen extra Vlaamse middelen kregen, volgde in oktober 2017 een tweede projectoproep ‘naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur’. Voor scholen brengt dit extra inkomsten op en de leerlingen kunnen meegenieten van de verbeterde infrastructuur tijdens de lessen lichamelijke opvoeding.

Dit initiatief van de Vlaamse Overheid past volledig binnen de ontwikkeling van Brede Scholen in Vlaanderen. Het principe van een Brede School is dat scholen samenwerken met het gezin en alle mogelijke organisaties om samen in te zetten op maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren op alle terreinen. Via een geïntegreerde aanpak kan leer-en leefomgeving in de vrije tijd en op school meer verbonden worden met elkaar.

Twee subsidiedossiers in Mechelen

Uiteindelijk zijn twee Mechelse scholen ingegaan op de oproep van de Vlaamse Overheid. GO! Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg is verheugd om met deze subsidie aan de slag te gaan in hun sportzaal. Via verschillende subsidiedossiers werden al renovaties verricht de afgelopen jaren, maar dan voornamelijk in het teken van duurzaamheid: enkel glas werd vervangen, de zoldervloer geïsoleerd en de energieverslindende lichtarmaturen vervangen door zuinige en intelligente LED-exemplaren. Nu is de binnenkant aan de beurt: nieuwe parketvloer, schilderwerken, nieuwe kleedkamer, audiosysteem, cameratoezicht, etc.

Sportinfrastructuur Mechelse scholen

We gaan samenwerken met Royal Gym Mechelen die naast hun sportieve activiteiten heel veel aandacht hechten aan sociale jongerenbegeleiding. Daarnaast zal de school in samenwerking met SNS (Sport Na School) een aantal sporten aanbieden net na school om de jongeren, die geen of een moeilijke toegang hebben tot sportclubs, op een goedkope manier aan het sporten te krijgen.” vertelt Steven Van der Taelen, projectcoördinator van BA Campus Pitzemburg

De Basisschool Hof Van Nassau gaat verder met de renovaties van de omgebouwde feestzaal die al een tiental jaar dienst doet als sportzaal. De sportzaal wordt ook gebruikt door BS Villa Zonnebloem en Busleyden Atheneum Campus Botaniek. De omgebouwde feestzaal is momenteel nog niet geschikt voor balsporten. De wanden zijn opgebouwd uit hout, gaas en pleister en dus niet bestand tegen de inslag van ballen. De subsidies zullen onder andere worden aangewend om de wanden te vervangen door akoestische panelen.

Met de subsidie slaan we dus twee vliegen in één klap: we maken de zaal geschikter voor de lessen L.O. én bruikbaar voor Mechelse sportverenigingen. Er hebben al twee verenigingen een aanvraag ingediend om de zaal na renovatie te huren (ROM Skippers Mechelen en TTC Blue Rackets). Verder zullen de leerkrachten L.O. van Campus Botaniek naschoolse sport (inclusief balsporten) in de zaal organiseren op woensdagnamiddag.”, aldus Stefaan Croonen, directeur van BA – Campus Botaniek.

Ideale sportieve ontmoetingsplek

Mechels Schepen van Sport, Walter Schroons, is overtuigd dat de subsidies een echte meerwaarde kunnen betekenen voor de scholen in kwestie: “Zowel educatie als sport zijn belangrijk bij de persoonlijke ontwikkeling van elk kind. Dat de sportinfrastructuur reeds aanwezig in de scholen, ook gebruikt wordt voor naschoolse sportactiviteiten, is een meerwaarde voor de school die hierdoor sport integreert in de educatie. Uit praktisch oogpunt zou het bovendien zonde zijn de bestaande infrastructuur na 16u niet meer te gebruiken, en de sporters door te verwijzen.

Go Pitzemburg Atheneum Mechelen

Ook Schepen van Onderwijs Marc Hendrickx is bijzonder enthousiast over de samenwerking tussen de verschillende scholen in onze stad.

Eerder werden tussen de stad en de basisscholen De Baan, Den Abeel en Sint-Pieter ook al dergelijke samenwerkingsovereenkomsten vastgelegd om hun sportinfrastructuur naschools beschikbaar te stellen voor verenigingen. Het zijn mooie voorbeelden van hoe buurtscholen zich openstellen naar een breder wijkgebeuren. Na de schooluren vormen zij een ideale, sportieve ontmoetingsplek en komen beslist tegemoet aan het tekort aan sportinfrastructuur

Tekst Verschueren Eddy / Foto’s

0 Shares

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.