De ruimtes in het Predikheren van de stad Mechelen zijn gekend

Mensenrechten centraal in het Predikheren

75 Shares

Ruimtes in Het Predikheren hebben hun naam

Het Predikheren, als Mechelaars kijken we al enige uit naar de openstelling van dit prachtige gebouw. En jawel, nu de ontwerper bezig is met de naamgeving van de zalen, is het einde van de renovatiewerken in zicht.

Ruimtes in Predikheren zijn gekend met als rode draad mensenrechten
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

In september 2018 tijdens Open Predikheren, de start van het Culturele seizoen, hebben we al een blik mogen werpen op de binnenkant van het voormalige klooster. Op het gelijkvloers is er een polyvalente zaal, genaamd zaal Mandela, die gebruikt zal worden voor lezingen, optredens en recepties. Op de eerste verdieping bevinden er zich vijf lokalen waar vergaderingen, opleiding, workshops en ateliers kunnen plaatsvinden.

Rode draad doorheen het historisch gebouw is zonder twijfel de bibliotheek, waarin de stad de komende jaren wil focussen op mensenrechten.

Geweten van Mechelen blikt terug naar verleden

Het Predikheren is gevestigd in het symbolisch geweten van Mechelen. Verschillende instellingen in deze vernieuwde stadswijk doen ons terugblikken naar het verleden, zoals onder meer Kazerne Dossin en het stadsarchief. Maar ze gaan ook over herstel en hoop. Het Predikheren als culturele, dynamische en laagdrempelige hotspot van Mechelen vormt daar het sluitstuk van”, aldus schepen van Cultuur Björn Siffer. “Omwille van de ligging en de educatieve rol van Het Predikheren vonden we het interessant om de namen van de verschillende ruimtes te linken aan belangrijke schrijvers, denkers of activisten die zich tijdens hun leven hebben ingezet voor mensenrechten. En evenveel mannen als vrouwen”, aldus de schepen van Cultuur.

De ruimtes in het Predikheren van de stad Mechelen zijn gekend
Focussen op mensenrechten in ruimtes van Predikheren
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

De namen moesten internationaal herkenbaar zijn, gezien de toeristische aantrekkingspool in de stad en omdat we Het Predikheren volop willen inzetten als Special Meeting Venue voor internationale meetings”, voegt burgemeester Bart Somers er aan toe. “Schrijvers en filosofen leggen bovendien de link naar de bibliotheek. Het Predikheren wil een vrijplaats zijn voor open debat. Alle initiatieven om in dialoog te gaan moeten een plaats krijgen in deze unieke, historische setting. De keuze voor klinkende namen moet die ambitie ondersteunen.”

Focus op mensenrechten staat symbool

De lijst met mogelijke namen van de zalen werd samengesteld door medewerkers van de bibliotheek en er werd ook aan de experten van Kazerne Dossin gevraagd om input. Het schepencollege keurde uiteindelijk onderstaande zes namen goed.

De polyvalente zaal op het gelijkvloers heet voortaan Zaal Mandela. Nelson Mandela (1918-2013) behoort tot de bekendste strijders voor mensenrechten uit de geschiedenis. Hij verbleef maar liefst 28 jaar lang in de gevangenis op Robbeneiland voor zijn verzet tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Na zijn vrijlating slaagde hij erin de Apartheid af te schaffen. Hij wordt daarmee gezien als de grondlegger van een nieuw democratisch Zuid-Afrika en kreeg daarvoor in ’93 de Nobelprijs voor de Vrede. Mandela was president van Zuid-Afrika van 1994 tot 1999.

Lokaal 1.1 op de eerste verdieping heet voortaan Roosevelt. Anna Eleanor Roosevelt (1884-1962) was erg sociaal geëngageerd en zette zich vooral in voor de gelijke behandeling van vrouwen. Ze was twaalf jaar lang First Lady van de Verenigde Staten en speelde na de Tweede Wereldoorlog een grote rol in het opstellen van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en in het vaststellen van basisrechten voor Amerikanen. Eleanor zorgde voor hogere lonen voor Afro-Amerikanen en vrouwen.

Nieuwe bibliotheek in Predikherenklooster stad Mechelen
Foto stad Mechelen

Lokaal 1.2 op de eerste verdieping heet vanaf heden Zola. Emile Zola (1840-1902) was één van de belangrijkste Franse schrijvers van de 19e eeuw en liet zich met de vlammende open brief J’Accuse (Ik beschuldig), n.a.v. de Dreyfus-affaire, kennen als mensenrechtenactivist avant la lettre.

Lokaal 1.3 op de eerste verdieping heet van nu af El Mernissi. Fatima El Mernissi (1940-2015) was een Marokkaanse sociologe en auteur die de strijd aanging voor gendergelijkheid in de Arabische wereld. Haar oeuvre verkent de relatie tussen macht, gender en islam en slaat bruggen tussen het Westen en de Arabische wereld.

Namen ruimtes in Predikheren Mechelen onder doopvont
Foto stad Mechelen
Namen ruimtes Predikherenklooster onder de doopvont
Renovatie Predikheren bijna ten einde
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

Lokaal 1.4 op de eerste verdieping heet in de toekomst Arendt. De Duits-Amerikaanse Hannah Arendt (1906-1975) was een belangrijke politiek filosofe van de twintigste eeuw. In haar boek The Origins of Totalitarianism vraagt ze zich af hoe totalitaire regimes als nazi-Duitsland en bolsjewistisch-Rusland kunnen ontstaan, hoe het mogelijk is dat een democratie van individuele rechten verloren gaat en het kwaad zich zo eenvoudig manifesteert.

Lokaal 1.5 op de eerste verdieping heet nu Rushdie. Salman Rushdie (°1947) kon als groots schrijver en voorvechter van de vrijheid van meningsuiting niet ontbreken in de nieuwe bibliotheek van Mechelen.

Allemaal mensen die zich tijdens hun leven ingezet hebben voor mensenrechten”, verklaart cultuurschepen Björn Siffer.

Tekst Verschueren Eddy / Foto’s Verschueren Eddy en stad Mechelen

75 Shares

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.