Dwars door Mechelen op de Grote Markt

Feestencharter en evenementen in bruisend Mechelen

0 Shares

Evenementen in stijgende lijn te Mechelen

Dat Mechelen een stad van evenementen is, dat kunnen we niet ontkennen. Bijna het ganse jaar door is er wel ergens in de stad iets te doen. In 2017 werden maar liefst 543 evenementen georganiseerd. Het zijn niet enkel de grote kleppers maar een merendeel daarvan zijn kleinschalige initiatieven georganiseerd door Mechelaars zelf. Dankzij de uitrol van het Feestencharter en de acties daarin gaat de groei van het aantal evenementen samen met meer aandacht voor de leefbaarheid, eveneens een beleidsprioriteit.

Maanrock gratis muziekfestival te Mechelen

Mechelen bruist van de evenementen, en dat brengt sfeer en sociale samenhang in de stad. Het evenementenloket, opgestart in 2014, is het aanspreekpunt voor organisatoren, speelt een centrale rol en stelde een evenement rapport 2017 op. Behalve de realisaties van het voorbije jaar, komen ook de nieuwe acties in het Actieplan Feesten en Fuiven aan bod.

Stad ondersteund organisatoren van evenementen

Het organiseren van publieke en private evenementen brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Het is van groot belang om deze positieve invloed van feesten en evenementen op het samenleven ook veilig te stellen.
De ambitie in 2017 was om organisatoren voldoende ondersteuning en begeleiding aan te bieden bij het organiseren van evenementen zodat de stad ook leefbaar is tijdens evenementen. Deze persoonlijke begeleiding werkt. Het creëert meer bewustwording bij de organisatoren waardoor er ook meer zorg is voor de omgeving waar een evenement plaatsvindt”, aldus Kristof Calvo, voorzitter mmMechelen Feest..

In samenwerking met Wijkraad Centrum, Mechelen MeeMaken vzw en de Jeugdraad werd een feestencharterSamen voor een bruisende stad” ondertekend. Daarnaast was er de invoering van pleinfiches en werd er een kader voor het gebruik van parken en tuinen tijdens evenementen ingevoerd. Op die manier krijgt de organisator een duidelijk overzicht welke locatie voor hen geschikt en of beschikbaar zijn.

Bovendien werd ook een genuanceerd toetsingskader opgesteld voor de toekenning van verhoogde geluidsnormen. Hier vormen de VLAREM-geluidsnormen de basis voor het kader. De leefbaarheid voor de omgeving tijdens evenementen is een prioriteit voor Stad en mmMechelen Feest. Om kleine muzikale evenementen mogelijk te maken werden ook tussen categorieën toegevoegd waarbij de schaal, de aard en het aandeel in muziek een belangrijke rol spelen.

Beachvolley Bedrijven Grote Markt Mechelen

Ten slotte werd in samenwerking met verschillende stadsdiensten een mobiliteitsgids opgesteld die organisatoren op weg helpt en hen wijst op belangrijke aandachtspunten. Organisatoren van mid- en grootschalige evenementen (>500 bezoekers) zijn verplicht een mobiliteitsplan op te stellen via het online platform www.mobiwijzer.be.

Stijging van kleinschalige evenementen

Concreet in cijfers kunnen we schrijven dat de aanvragen in het evenementenloket met 12% zijn toegenomen in 2017. Uiteraard zijn er ook evenementen geweigerd geweest, of heeft de organisator zelf geannuleerd.

Fiesta Europa op Grote Markt te Mechelen

In totaal werden er 543 evenementen georganiseerd in 2017. Het merendeel van de 485 evenementen zijn kleinschalige evenementen, waar niet meer dan 500 bezoekers op aanwezig zijn. De categorie bestaat uit de vele bewonersinitiatieven, rommelmarkten, lokale kerstmarkten, .. De aard van al deze evenementen werd ook in kaart gebracht. Men kan vaststellen dat het Mechels grondgebied voor het grootste deel ter beschikking gesteld wordt voor Mechelse niet-commerciële evenementen, waarvan 479 aanvragen.

Geluidsnormen

We horen het dikwijls bij bezoekers van evenementen “Moet dat nu echt dat die muziek zo luid staat ?”. Ja soms stel ik me ook die vraag wanneer je zelfs de persoon naast je nauwelijks kan verstaan. Toch dienen organisatoren aanvragen in voor een verhoogde geluidsnorm, en worden ze erop gewezen dat er strikte voorwaarden zijn bij de toekenning.

Soulsister Jan Leyers op Maanrock

In totaal werden er voor 82 dagen verhoogde geluidsnormen aangevraagd, waarvan 79 een vergunning ontvingen. In 2016 vergunde het College 78 dagen. Het behouden van dit aantal dagen kwam tot stand door het wegvallen van éénmalige evenementen en het toevoegen van nieuwe evenementen. Maar ook het herindelen van evenementen volgens het nieuwe toetsingskader speelt hier een rol in. Voor bepaalde evenementen werd een lagere geluidsnorm opgelegd dan de vorige editie (8 dagen).

Spreiding in tijd en ruimte

Door het toenemend aantal evenementen wordt de leefbaarheid in de stad aangetast, en daar waakt de stad over. Twee basisprincipes, ‘spreiding in de tijd’ en ‘spreiding in ruimte’ zijn cruciale punten die meegenomen worden in de beslissingen.

Maanrock op Grote Markt te Mechelen

In 2016 werd de Grote Markt tijdens de zomermaanden 44 keer ingenomen. Opvallend was dat Vismarkt en Haverwerf in 2016 nog intens bezet werden door o.a. ‘Vispop’, ‘Dijlefeesten’, ‘Bouquiniste aan de Dijle’ en ‘Make a Fish’. Door het verdwijnen of verhuizen was dit in 2017 nog maar 1 dag.

Tijdens de wintermaanden werd een omgekeerde beweging ingezet. Daar waar in 2016 de Grote Markt gedurende 2,5 weken gebruikt werd door Circus Ronaldo, werd dit in 2017 beperkt tot 3 dagen. Evenementen op en rond Vismarkt en Haverwerf namen in de winterperiode toe.

Actieplan 2018

Jaarlijks zullen reeds ondernomen acties verder worden uitgerold. Vier domeinen die hier belangrijk zijn: algemeen beleid, leefbaarheid en veiligheid, administratieve vereenvoudiging en uitbouw kennis en faciliteringscentrum voor organisatoren.

Kortom: in 2018 worden acties van 2017 terug opgenomen maar worden ook enkele nieuwe acties toegevoegd. Zo zal het evenementenloket uitgebouwd worden tot een expertisecentrum voor organisatoren waarbij de tien principes van het feestencharter “Samen voor een bruisende stad” de basis zullen vormen.

Dansen op Muziek uit de oude doos te Mechelen

Komend weekend zullen organisatoren kunnen deelnemen aan “Organiseren van a tot z”, een namiddag met leerrijke workshops en een infomarkt, waar enkele stadsdiensten de organisatoren te woord zullen staan. Deze workshop zal doorgaan in dienstencentrum Den Abeel op zaterdag 3 maart van 13.00 tot 18.00 uur. Tegelijkertijd zullen een aantal organisatoren in de bloemetjes gezet worden. Voor de eerste keer zullen de Mechelse Evenementenprijzen uitgereikt worden in de volgende vier categorieën: Beste buur, Beste van de klas, Nieuwtje en Klein maar gezellig.

Tekst en foto’s Verschueren Eddy

0 Shares

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.