Partners engagementsverklaring over Mechelse windmolens

0 Shares

Mechelaars blazen mee met de Windmolens

Binnenkort kunnen we als Mechelaars mede-eigenaar worden van windmolens. Stad Mechelen is al enkele jaren vragende partij om windmolens op haar grondgebied te realiseren. Na een traject onder begeleiding van gouverneur Cathy Berx tekenden Eoly nv, Eneco Wind Belgium nv en burgercoöperatie Ecopower cvba als partners een engagementsverklaring die deze realisatie mogelijk moet maken.

Partners en stad Mechelen ondertekenen engagement voor windmolens
Foto David Legreve

Ik ben dan ook verheugd dat we samen een realistisch plan van aanpak hebben opgesteld dat ook procedureel is doorgesproken met de gunnende overheden en dat ook ruimtelijk efficiënt en kwaliteitsvol zal ingebed worden. Het komt er nu op aan om ook de administratieve doorlooptijd tot de feitelijke ontwikkeling goed te bewaken en op te volgen”, zegt burgemeester Bart Somers

Waar gaan de windmolens draaien ?

Deze ambitie is een onderdeel van de Convenant of Mayors, waarin de stad de ambitie onderschreven is om niet alleen het energieverbruik en de CO2-uitstoot terug te dringen, maar ook in eigen groene elektriciteitsproductie te voorzien. De productie van elektriciteit uit alle Mechelse zonnepanelen samen stemt overeen met de productiecapaciteit van 2 tot 3 doorsnee windmolens. De realisatie van enkele windmolens zou dus een grote impact hebben.
Tot op heden is het vinden van goede locaties voor windturbines in Mechelen een struikelblok. Vooral ook de nabijheid van de luchthavens van Deurne en Zaventem, de NAVO-pijpleiding en de aanwezige natuurgebieden met vogels zorgen voor extra uitdagingen.

Zowel de stad, de bedrijven als de Mechelaars blijven investeren in zonnepanelen. Een jaarlijkse productie van 13 000 MWh is niet slecht, maar het kan zeker nog een stuk beter. Per gerealiseerde windmolen zou dit cijfer met 4 à 5000 MWh stijgen, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van ruim 1200 gezinnen. Elke windmolen die we op ons grondgebied kunnen realiseren zou een grote invloed hebben op het aandeel geproduceerde groene elektriciteit op Mechels grondgebied. Bovendien blijft het belangrijk dat alle Mechelaars kunnen participeren in de realisatie van windturbines zodat dit een project voor en door de Mechelaars wordt,” aldus schepen Marina De Bie (Energie en Klimaat).

Samenwerken na doorstart

We kijken terug naar 2015 toen het stadsbestuur een opdracht uitschreef om op zoek te gaan naar 1 of meerdere partners om windmolens op Mechels grondgebied te realiseren. Belangrijk detail hierbij was dat Mechelaars zo veel als mogelijk kunnen participeren. Deze procedure kon uiteindelijk niet positief afgerond worden, maar het proces toonde aan dat er belangstelling was bij een aantal bedrijven om hiermee aan de slag te gaan.

Partners en stad samen voor windmolens te Mechelen

Op vraag van de stad kreeg dit traject in 2016 een doorstart toen provinciegouverneur Cathy Berx het overleg met de geïnteresseerde partners, Eoly, Eneco Wind Belgium en Ecopower, in handen nam. Het uiteindelijke doel blijft een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van windenergie op het Mechels grondgebied. Om dit waar te maken, was het nodig dat de kandidaat-ontwikkelaars onderling goede afspraken zouden maken. En nu, zo’n twee jaar later, is dit engagement officieel een feit.

Gouverneur Cathy Berx: “Waar ook in Vlaanderen wekt de bouw van windturbines vaak argwaan en tegenstand. Voorafgaandelijk, breed en in het begin informeel overleg zijn cruciaal voor het welslagen van dit soort complexe projecten. Dat inzetten op een kwaliteitsvol voortraject rendeert, wordt hier vandaag bewezen. Even noodzakelijk is een stadsbestuur dat overtuigd en dus overtuigend mee het voortouw neemt in windmolenprojecten. Daar is politieke visie en moed voor nodig want impliceert doorgaans een moeilijke evenwichtsoefening. Het doet me veel plezier dat we samen met de partners en stad Mechelen vandaag deze stap kunnen zetten. Mechelen en bij uitbreiding al onze steden en gemeenten kunnen altijd beroep doen op mij en mijn medewerkers om hun ambities rond hernieuwbare energie te realiseren. Graag zelfs!

Toekomstplannen draaien naar gunstige wind

In functie van de realisatie van windmolens kwamen de partijen overeen om de zoekzones op elkaar af te stemmen. Wanneer het tot een realisatie komt, zal het eigenaarschap van alle turbines door de drie partijen gedeeld worden. De verschillende realisaties samen zullen op die manier één gemeenschappelijk windpark vormen.

Windmolens in de stad Mechelen

Eneco, Eoly en Ecopower zijn drie ervaren spelers in de hernieuwbare-energiesector met succesvolle ervaringen inzake gemeenschappelijke windprojecten. Toch blijven de betrokkenheid, de steun en de concrete inzet van lokale overheden onontbeerlijk in de energietransitie. Zeker voor omvangrijke en complexe projecten zoals het plaatsen van windturbines, waarbij het steeds een hele uitdaging is om alle betrokken partijen op dezelfde golflengte te krijgen. Windenergie is en blijft dé motor voor een duurzaam energiesysteem”, aldus Karel Derveaux (Ecopower), namens de drie private partners.

Tekst Verschueren Eddy / Foto’s Stad Mechelen – Contact

0 Shares

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.