Dienstencentrum De Schijf opening

0 Shares

Offciële opening wijk- en dienstencentrum “De Schijf”

Zaterdag 11 juni 2016 opende het spiksplinternieuwe wijk- en dienstencentrum De Schijf op het Oud-Oefenplein te Mechelen, officieel zijn deuren. In deze nieuwe De Schijf worden de wijk gebonden diensten van de stad, het Sociaal Huis, het kantoor van sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen en jeugdwerk J@M gebundeld op één locatie. Zo wordt De Schijf de draaischijf voor sociale contacten en zorgverlening in de buurt. De overheid heeft in totaal 5 000 000 € geïnvesteerd in dit project.

Rond 13.30 uur stroomden genodigden en wijkbewoners toe om een kijkje te komen nemen in de nieuwe gebouwen van “De Schijf” op “De Ploan”. Tal van Mechelse schepenen waren aanwezig op deze plechtigheid. Omstreeks 13.30 uur sprak Bart Somers als burgemeester het publiek als eerste toe.

Bart Somers kijkt met heimwee terug naar zijn jeugdjaren op De Plaon

De burgemeester Bart Somers blikt graag even terug naar zijn jeugdjaren
Mijn wortels liggen op het Oud-Oefenplein, mijn grootouders hebben hier een woning gehad, mijn oom woonde waar nu de sporthal staat, mijn tante woonde op de zesde verdieping van het appartementsblok. Ik heb dus een groot deel van mijn jeugdjaren hier vertoefd. Ik heb hier ook aardig wat basketbaluren gespeeld, met mijn fiets rondgereden, en nog zoveel meer andere dingen. Dit heeft zich allemaal afgespeeld eind jaren zestig

De Schijf dienstencentrum officiële opening schepenen MechelenTijdens die jaren was het Oud-Oefenplein een model sociale woonwijk, gemaakt na de tweede wereldoorlog, De wijk was toen zeer groen, moderne woningen.

Van einde en ver kwam men kijken hoe een moderne sociale woonwijk diende gebouwd te worden. Sinds de jaren zeventig heeft het verval in de wijk zich ingezet, zodoende zelfs dat men in de jaren negentig al helemaal niet meer kon zeggen dat het Oud-Oefenplein een modelwijk was. Nu na 15 jaar burgemeester te Mechelen, kan ik zeggen met de familiefoto van mijn grootvader  in de hand, dat al het werk wat we hier gedaan hebben, dat we daar fier mogen op zijn.” gaat Somers verder.

Vandaag zijn alle oude woningen verleden tijd, en vervangen door nieuwe moderne huizen, een gloednieuwe sporthal voor de jongeren, en een modern dienstencentrum voor de wat oudere inwoners. De sociale huisvestingsmaatschappij “Woonpunt” kan vanaf vandaag dan ook zijn intrek nemen in nieuwe burelen en lokalen.

Mensen samenbrengen in het sociale hart van Mechelen-Noord

We brengen alle mensen terug samen, dat is de bedoeling van deze plek. Een sociaal hart in de wijk Mechelen-Noord. Deze investering was dringend nodig, het is een zeer mooi, luchtig en licht gebouw, waar iedereen zijn eigen plek gaat hebben. De uitdaging als Mechelaars, is het samenleven onder elkaar bevorderen. We wonen met verschillende mensen samen, jonge en ouderen, verschillende afkomst, die samen moeten proberen een gemeenschap te vormen. Hoe kunnen we beter samenleven, dat vraagt een inspanning van alle buurt- en wijkbewoners” besluit Bart Somers na een dankwoord aan alle medewerkers.

Koen Anciaux (schepen Sociaal Huis en OCMW) start zijn toespraak met iedereen te bedanken voor zijn medewerking, en vooral de vrijwilligers die onmisbaar zijn voor een goede werking.
De Schijf Dienstencentrum te Mechelen
Het eerste dienstencentrum De Schijf werd opgestart in 1983 in de Schijfstraat. In de loop der jaren is dit enorm gegroeid. Zo een dienstencentrum is enorm belangrijk voor de cohesie in een woonwijk, in een stad, samenleven bevorderen.

Ik ben dan ook zeer verheugd om dit nieuwe dienstencentrum te kunnen voorstellen. Voor onze senioren hebben we onder meer petanque banen aangelegd, seniorenwerking maar ook jongerenwerking is belangrijk” zegt Anciaux.

Tot slot bedankt Koen Anciaux nog Chantal, dienstencentrum leidster, die heel de werking van het dienstencentrum op haar schouders neemt, en perfect werk levert.

Stedelijke samenleving met grote uitdagingen

Katleen Den Roover (Wijk- en dorpszaken werking)
Onze stedelijke samenleving stelt ons vandaag voor zeer veel uitdagingen, en de meest belangrijke uitdaging, dat is misschien wel mensen verbinden en samenbrengen met elkaar, jong en oud.

Dienstencentrum De Schijf onthaal MechelenAls stad ontwikkelen wij een heel beleid om dit te verwezenlijken, we organiseren een burendag, straatfeesten en een behoorlijk subsidie element voor bewoners initiatieven. Mensen kunnen in hun buurt initiatief nemen om samen iets te organiseren, maar we doen nog veel meer zoals pleinen en parken aanleggen, steeds als doel dat mensen mekaar makkelijk kunnen ontmoeten” zegt een enthousiaste schepen.

Met dit woon- en wijk dienstencentrum willen wij een zo breed mogelijk publiek bereiken. Niet alleen ouderen, niet alleen jongeren, wij willen iedereen van de wijk Oud-Oefenplein, van Mechelen-Noord hier kunnen samenbrengen. Vandaar dat het Sociaal Huis, als de stad, als de Kinder- en Tienerwerking en vertegenwoordigers van wijk- en dorpszaken hier samen zijn” besluit Katleen Den Roover.

Een vlotte werking van het nieuwe dienstencentrum

Alexander Vandersmissen ( voorzitter Woonpunt Mechelen )
De plaats waar wij ons bevinden was niet altijd een sociale woonwijk, vooral de oudere bewoners van de wijk zullen zich herinneren dat dit voorheen een militair oefenplein was. Nadat het leger het plein verlaten had, werd gestart met de bouw van 378 woningen en 4 appartementen. Vandaag meer dan 65 jaar later zijn alle woningen gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw, en heeft het Oud-Oefenplein een ware metamorfose ondergaan. Tussen 2013 en 2015 werden hier 174 woningen in één fase volledig terug opgebouwd.  Het vernieuwen van de wijk was een immense organisatie”.

Dienstencentrum De Schijf burelen Mechelen“Al deze ingrepen vergen enorme investeringen. “De Ploan” is sinds jaar en dag de thuisbasis van “Woonpunt Mechelen”, destijds “De Mechelse Goedkop Woning” en zal dat ook blijven. Het eerste kantoor van Woonpunt Mechelen bevond zich op de Liersesteenweg.

In 1950 is het kantoor overgebracht naar het appartementsblok, waar de burelen zich bevonden op het gelijkvloers? Nu verschillende diensten samen in dit nieuwe dienstencentrum werken, zal de werking en communicatie ook veel vlotter verlopen, dat komt de huurders alleen maar ten goede komen.”  besluit Vandersmissen.

In de oude kantoren van Woonpunt zal kortelings ook een artsenpraktijk ingericht worden, wat een extra dienstverlening betekent voor de wijkbewoners. Kleine Landeigendom zal het andere gedeelte van het kantoor benutten. Voor de liefhebbers komt er een indoor- en outdoor petanquebaan.

Waarvoor kan je terecht in De Schijf ?
De Schijf is de combinatie van een wijkcentrum en lokaal dienstencentrum. Vanaf 11 juni kunnen alle bewoners uit Mechelen-Noord, er terecht voor tal van sociaal-culturele, vorming- en bewegingsactiviteiten, of gewoonweg om elkaar te ontmoeten bij een koffie.

Inhuldiging dienstencentrum De Schijf te MechelenZorgbehoevenden kunnen in De Schijf beroep doen op een uitgebreid dienstenaanbod. Denk aan warme middagmalen, een boodschappen- en klusjesdienst, administratieve hulp, een sociaal infopunt, … Wie niet goed te been is wordt door de vervoerdienst van De Schijf thuis opgepikt en weer teruggebracht voor € 2.

Helemaal nieuw is dat het nieuwe centrum ook twee zorgcoaches van het Sociaal Huis verwelkomt, bij wie zorgbehoevenden met al hun zorgvragen terecht kunnen. Daarnaast wordt De Schijf ook de thuisbasis van de gebiedsregisseur (Kris Jannes) en de buurtopbouwwerker (Els Van Langenhove) voor gebied Mechelen-Noord.

J@M Jeugdwerk
Een groot verschil met de andere dienstencentra is dat vzw J@M (jeugdwerk @ Mechelen) in De Schijf ook drie lokalen ter beschikking heeft. Het dienstencentrum bezit daarmee een geïntegreerde kinder- en jongerenwerking en dit zorgt voor een erg divers publiek. J@M organiseert jeugdwerk voor kinderen en tieners die binnen hun eigen maatschappelijke setting dikwijls weinig kansen krijgen om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Hun lokaal heeft een directe verbinding met het speeltuintje naast De Schijf, dat ook nieuw is aangelegd.

Kantoor Woonpunt Mechelen
Ook sociale woonmaatschappij Woonpunt Mechelen heeft haar kantoor in het nieuwe gebouw. Het werd geïntegreerd maar vormt toch een autonoom gedeelte. “Het Oud Oefenplein” is sinds jaar en dag de thuisbasis van Woonpunt Mechelen en dat blijft zo. Na vele jaren op de vorige locatie, hebben de medewerkers begin maart 2016 de straat overgestoken en hun intrek genomen in een nieuw en modern gebouw, een aangenamere werkomgeving.

Het nieuwe kantoor is veel toegankelijker en leent zich ertoe om onze kandidaten en huurders op een efficiëntere manier te ontvangen. Net omdat de verschillende diensten ondergebracht worden in één gebouw geloof ik sterk dat dit de samenwerking tussen alle betrokken partners evenals de dienstverlening naar onze huurders zeer zeker ten goede zal komen”, aldus voorzitter .

Ontmoetingshuis dementie
Op 21 september zal ook het ontmoetingshuis dementie in De Schijf de deuren openen. Het ontmoetingshuis zal dienen als ontmoetingsplaats en praatcafé voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Het biedt een centraal anker- en reflectiepunt in de stad met informatie over lokale en bovenlokale dementievriendelijke initiatieven, en dit via een inloopprincipe voor mantelzorgers en professionals (documentatiebibliotheek en consult) evenals lotgenotencontact voor personen met beginnende dementie en mantelzorgers (praatcafé en familiegroepen dementie).

Het is dé uitvalsbasis om activiteiten op te zetten die tot doel hebben de persoon met (eender welke vorm van) dementie en zijn mantelzorger(s) samen meer participatie- en inclusiemogelijkheden te bieden in de lokale gemeenschap van Mechelen.

Groot buurtfeest 20 augustus 2016
Op 20 augustus een groot buurtfeest plaats voor alle buurtbewoners, met o.a. kinder- en jongerenanimatie, infostandjes, een tentoonstelling met talent uit de buurt en optredens. Inwoners van Mechelen-Noord mogen in juli een uitnodiging in hun brievenbus verwachten. Een volledig programma van het officiële openingsweekend volgt nog.

Zelf heb ik mijn jeugdjaren van bij de geboorte tot aan mijn 19de levensjaar ook mogen doorbrengen op het Oud-Oefenplein. Ik heb er altijd graag gewoond, en heb er een fantastische jeugd gehad. De vernieuwing van deze woonwijk, kan ik alleen maar toejuichen. Ik hoop alleen maar dat nu iedereen respect toont, voor de inspanningen die hier door iedereen geleverd zijn. Samen zorgen dat ons Oud-Oefenplein terug wordt zoals in de glorie jaren.

Afbeeldingen : Verschueren Eddy en Leo De Nijn
Aanwezige schepenen stad Mechelen :
Bart Somers ( Burgemeester ) Open-vld
Koen Anciaux ( Welzijn en voorzitter Sociaal Huis ) Open-vld
Katleen Den Roover ( Wijk- en Dorpszaken) NV-A
Greet Geypen ( Ruimtelijke ordening & stedenbouw ) Open-vld
Christiaan Backx ( Openbare werken ) NV-A
Björn Siffer ( Cultuur )  Groen
Stefaan Deleus ( Administratieve vereenvoudiging ) CD&V
Marc Hendrickx ( Burgerzaken ) NV-A

Andere personen :
Alexander Vandersmissen (voorzitter Woonpunt Mechelen)
Kris Jannes ( Gebiedsregisseur )
Els Van Langenhove ( Buurtopbouwwerker )

[flickrstream id=”3″]

0 Shares