Caputsteenpark officiële opening te Mechelen

0 Shares

Het stadsbestuur opent het Caputsteenpark

Vrijdag 1 juli 2016 werd het Caputsteenpark te Mechelen officieel geopend en voorgesteld aan genodigden en pers, met een receptie en wandeling. Het stadspark situeert zich op de oude Pidpa-site aan de Caputsteenstraat, Populierendreef en Frans Halsvest.

Mechelen groeit, en we willen meer groene ruimte creëren in de stadswijken. Meer en meer jonge gezinnen komen naar Mechelen, waar kinderen zijn moet men kunnen spelen en zich ontspannen, maar ook onze oudere stadsgenoten hebben graag ruimte waar men kan verpozen. De voorbije jaren is er hard gewerkt aan dit park, en wat we vandaag zien is dankzij de enorme inzet van onze stadsambtenaren. We zijn ook blij met de samenwerking met de buurt, die we zo goed mogelijk hebben proberen te betrekken bij de verwezenlijking van dit park” zegt Bart Somers

Dwars door Mechelen in het groen

Het is het derde grootste tuin op rij die de stad Mechelen op korte tijd opent.zoals de kleinschalige maar gezellige Rik Wouterstuin aan de Befferstraat vervolgens de Sinte-Mettetuin aan de Bruul met een oppervlakte van 7000 m2, en dan vandaag het Caputsteenpark met een oppervlakte van 10500 m2. De volgende projecten waar ook stadstuinen in een binnengebied gerealiseerd zullen worden zijn de Kalverenstraat / Grote Nieuwendijkstraat en de Oude-Liersebaan.

Caputsteenpark officieel geopend te MechelenHet zou mooi zijn mochten we in de toekomst een “Dwars door Mechelen” kunnen organiseren van park naar park, om op deze manier te kunnen aantonen hoe groen onze stad wel is” zegt de burgemeester.

Bart Somers hoopt dat iedereen van deze nieuwe tuin veel gebruik gaat maken, maar met veel respect, naar de ouders toe zegt hij

Uw kinderen moeten hier kunnen spelen, maar omkader dat spelen. leer ze respect hebben voor andere kinderen, maar ook voor al wat zich in de tuin bevindt. Hou af en toe een oogje in het zeil. Een park als dit is leuk, maar er is ook wat sociale controle nodig, het kan niet alleen van de overheid komen, ook de buurt moet zijn steentje bijdragen. Samen kunnen we hier een paradijs van maken, een paradijs niet alleen voor kinderen en volwassenen, maar ook voor onze senioren. Maak er uw eigen thuis, en uw eigen tuin van, en vooral geniet ervan

Caputsteenpark duurzaam en ecologisch te MechelenAls ik hier sta samen met jullie, en we kijken naar de Sint-Romboutstoren, dan wordt je daar blij van. In deze tuin, wat eigenlijk voorheen bouwgrond was,  is er zeer veel groen en open ruimte gerealiseerd. Het ontwerpbureau “Fris in het Landschap” heeft ervoor gezorgd dat er een ruimte is gecreëerd waar heel veel functies samengaan, waar ieder zijn plekje vindt” vertelt Marina De Bie.

Tuinproject laat buurtbewoners samen tuinen

De voorbije weken zijn reeds enkele mensen uit de buurt samengekomen, om het tuinproject “Samen tuinen” in het Caputsteenpark op te starten, dat bewijst dat vandaag samen moestuinieren in de lift zit. De stad heeft gezorgd voor een bergruimte waar de moestuinliefhebbers hun tuingereedschap veilig kunnen opbergen. Samen onderhouden ze groente- en compostbakken in het park. De groenten worden door de vrijwilligers geoogst en verdeeld. Tegelijkertijd werd officieel de sleutel, en een verrassingspakket overhandigd aan de hobby tuinierders.Picknicken en moestuinen in het Caputsteenpark te Mechelen

Dit park is nieuw en moet nog ingroeien, er zijn veel bloembollen geplant, maar ééns alles is ingegroeid zal het een prachtig stukje natuur zijn in onze stad. Dit park is om te spelen, te ravotten maar ook om te rusten. Aan het Caputsteenpark is op vraag van de buurtbewoners ook een parking aangelegd.

Voor ons was het een uniek project om van een bedrijfsterrein naar een duurzaam, sociaal en ecologisch park te werken, en zoveel mogelijk facetten te laten gelden. Een aantal materialen van het oude bedrijfsterrein zijn hergebruikt. De inheemse planten die aangeplant zijn zijn speciaal uitgekozen speciaal om bijtjes en vlinders aan te trekken, om alzo een stukje natuur in de stad te creëren. We hebben ook gekeken naar een bloemengazon en de natuurlijke kruidenvegetatie van buiten de stad, ook naar de binnenstad te brengen” verduidelijkt het ontwerpbureau.

Met de Vlaamse Boomgaardstichting is er een boomgaard aangelegd met oude rassen, die niet dienen gesnoeid en besproeid te worden. Zo zullen er peren, aalbessen, kersen, kastanjes, appels, moerbeien en vijgen groeien. Verder zal u een tuinproject ontdekken en een omheinde hondenweide

Ontspannen a volonté in het Caputsteenpark

Een trapveld waar kinderen naar hartenlust een partijtje kunnen voetballen op kunstgras, het regenwater dat wordt verzameld in een stukje natuurpark en geïnfiltreerd in de bodem, er is een soort aula gemaakt met grote zitblokken waar bezoekers van de tuin kunnen zitten, een picknickweide en picknickbanken, een zandspeelzone en speellandschap en een klimwand gecreëerd uit een oude loods van Pidpa.

Caputsteenpark met speelzone te MechelenWe hebben zo goed als mogelijk samengewerkt met de buurtbewoners en het buurtcomité. dat werkruimte vroeg, een ping-pong tafel en een picknicktafel, al die elementen hebben we uitgewerkt zodat mensen onder elkaar dingen kunnen doen. De lagere scholen van de stad hebben we betrokken bij de naamgeving van het park.

De kinderen hebben samen gebrainstormd, voorstellen kunnen doen, en zo kwamen er namen als Vlinderpark, Wereldpark en Park Opsinjoor uit de bus, uiteindelijk is gekozen voor Caputsteenpark..” zegt Katleen Den Roover.

De naam van het park verwijst naar het voormalige buitengoed ‘Caputsteen’ van de familie Hoogt, of ‘stenen huis van Hoofd’, dat al in een akte van 1348 staat vermeld. Het huidige kasteel, iets verderop gelegen in de Caputsteenstraat, werd in 1641 heropgebouwd, aangepast en uitgebreid in 1908 en recent gerestaureerd.

Het parkontwerp is van bureau ‘Fris in het Landschap’ uit Gent en werd verder uitgewerkt en opgevolgd door bureau ARA (Atelier Ruimtelijk Advies) uit Berchem. De stad investeerde 943 732 euro (incl. btw) in het nieuwe park.

Het Caputsteenpark is iedere dag geopend. Honden zijn toegelaten, maar moeten aan de leiband gehouden worden, behalve in de hondenweide. Het park is gemakkelijk bereikbaar voor rolstoelgebruikers. Een vijftal camera’s waken over de veiligheid van de bezoekers.

Openingsuren :
April tot september van 09.00 tot 21.00 uur
Maart en oktober van 09.00 tot 19.00 uur
November tot februari van 09.00 tot 18.00 uur

Ingangen :
Caputsteenstraat ter hoogte van nr 40 met parking voor 31 wagens waaronder 2 voor mindervaliden
Frans Halsvest ter hoogte van het pleintje naast de gevangenis.

Datum bericht : 1 juli 2016
Interviews :
Bart Somers (burgemeester)
Marina De Bie (schepen van Natuur- en Groenontwikkeling)
Katleen Den Roover (schepen van Wijk- en Dorpszaken)

[flickrstream id=”8″]

0 Shares