Vrienden der Blinden ontvangt 5000 kg dopjes

5000 kg dopjes voor blindegeleidehonden

5000 kg dopjes, dat is de opbrengst van een actie die twee jaar terug opgestart werd door woonzorgcentrum De Lisdodde. Het ‘dopjes-inzamelpunt’ ten voordele van  het opleidingscentrum voor blindengeleidehondenVrienden der Blinden’ te Koksijde, kunnen we dus met zekerheid een succes noemen. Het was Koen Anciaux (Schepen en voorzitter van het Sociaal Huis) die met veel plezier een grote zak van ongeveer 25 kilogram dopjes in de ton tuimelde. Eigenlijk is de kaap van 5000 kilogram ruimschoots overschreden.

Dopjes verzamelen voor opleiding blindegeleidehonden

De Lisdodde ontvangt iedere week dopjes

Het woonzorgcentrum De Lisdodde verleent al twee jaar met veel plezier zijn medewerking aan het project. De dopjes worden verzameld in het gebouw van het Sociaal Huis in Leliëndaal, de lokale dienstencentra, de twee woonzorgcentra en ‘t Atelier op de Battelsesteenweg. Iedere week worden er honderden dopjes naar De Lisdodde gebracht en in de ton gegoten.
We staan er misschien niet bij stil, maar 5000 kg dopjes is echt wel een grote massa, kun je je voorstellen dat dit bij het restafval terecht komt ? Al wat gerecycleerd kan worden, komt niet in het milieu terecht, maar doet dienst als nieuw product zoals in dit geval duurzame paletten, plantenbakjes en nog zoveel meer.

De vzw Vrienden der Blinden verkoopt de ingezamelde plastic dopjes aan een recyclagebedrijf dat er duurzame paletten van maakt. Dit stelt de vzw in de mogelijkheid de aanschaf en opleiding van de blindengeleidehonden te financieren, iets dat al gauw 25.000 euro kost. De helft wordt betaald door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Verder in detail kan ik je vertellen dat één kilogram dopjes ongeveer € 0.34 opbrengt, of 340 euro per 1.000 kg. Voor de volledige opleiding van een geleidehond is er ongeveer 85.000 kg nodig.

Reeds 140 blindegeleidehonden afgestudeerd

Blindengeleidehonden openen een hele nieuwe wereld voor personen met een visuele beperking. Daar zijn veel dopjes voor nodig en daarom willen we het aantal dopjes inzamelpunten uitbreiden. Dat is beter voor mens en milieu, maar als stad doen we meer. Met grote en kleine ingrepen proberen we het leven van personen met een visuele beperking te vereenvoudigen. Zo voorzien we bijvoorbeeld aangelegde paden met nopjes” vertelt schepen van Welzijn Koen Anciaux.

Vrienden der Blinden’ in Koksijde bestaat al sinds 1996. Sinds de oprichting zijn er een 140-tal honden succesvol  afgestudeerd. De vraag naar geleidehonden is groter dan het aanbod, en is er momenteel een wachtlijst van ongeveer drie jaar.

De vzw heeft op verschillende locaties inzamelpunten van de ‘bekende dopjes’. Iedereen kan dopjes sparen voor deze steunactie: particulieren, scholen, verenigingen, bedrijven, ziekenhuizen, rusthuizen en andere geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met de organisatie.

Meer info over deze acties kan je vinden en lezen op de website www.vriendenderblinden.be

Tekst Verschueren Eddy / Foto’s Sociaal Huis Mechelen

Geef een reactie