Trage wegen bewandelen te Hombeek

Trage Wegen beter aangeduid met naamborden

Woensdag werden nieuwe naambordjes geplaatst aan de Marktweg, een buurtweg die uitgeeft in de Willibrordusweg in Hombeek. Tegelijk lanceert de stad Mechelen een oproep naar meters en peters om de trage wegen ook samen met de stad netjes te houden.

Naamborden wijzen trage wegen te Hombeek

De Mechelse deelgemeenten worden in verschillende binnengebieden doorkruist door tal van zogenaamde trage wegen. In essentie gaat het om voetwegen, zoals opgetekend in de ‘Atlas der Buurtwegen’ uit 1841

Het is een project dat al lang lopende is vertelt Greet Geypen (schepen van Landbouw) “Onder impuls van de werkgroep ‘Trage Wegen in Hombeek’, is er een parcours uitgestippeld met trage wegen. In de eerste plaats zullen daar zoals vandaag naambordjes geplaatst worden.”

Trage wegen, wandelen door velden
Het gros van deze wegen loopt over private eigendom, maar zijn in de loop van de jaren in onbruik geraakt of werden ingelijfd bij akkers of onderbroken door private afsluitingen. In oorsprong werden deze buurtwegen voornamelijk gebruikt voor voetgangersverkeer of landbouwverkeer met behulp van paard en kar.

De naam Trage Wegen komt oorspronkelijk uit de ‘Atlas der Buurtwegen’ die daar reeds in 1830 zijn in opgenomen. “Een aantal van deze wegen zijn nog in gebruik, maar een groot deel is intussen bewerkt door boeren, of zijn door de tijd heen overwoekerd geraakt. Deze wegen moeten echt wel terug opengemaakt worden.

Als stad hebben wij hiervoor gekozen om dit in intensief overleg te doen met de landbouwers. Het gaat vaak om hun privé eigendom, we vinden het dan ook belangrijk dat er een draagvlak voor is bij de landbouwers in Hombeek” verduidelijkt schepen Greet Geypen (Open vld)

Dat was ook nodig want de Werkgroep Buurtwegen Hombeek, al jaren bezorgd om de openstelling van deze wegen, daagde de stad Mechelen enkele jaren geleden zelfs voor de rechter om de gesloten wegen open te stellen en kreeg ook nog gelijk.

Daar zijn we tevreden over. Over die gerechtelijke procedure gaan we niet langer kankeren. Belangrijk is dat deze interessante wegeltjes open zijn. Door ze een naambordje te geven, creëren we ook een mooi netwerk die wandelaars en fietser toelaten om de groene rand, het Hombeeks Plateau, van Mechelen te verkennen”, zegt Theo Slachmuylders van de Werkgroep Buurtwegen Hombeek.

Trage wegen netjes houden start bij de gebruiker

Nu maar hopen dat de wandelaars en fietsers deze wegen met het nodige respect behandelen en geen zwerfvuil laten rondslingeren. Alleen op deze manier blijven de buurtwegen voor iedereen aangenaam”, vindt landbouwer Kurt Verbruggen.

De stad heeft voor dit natuurproject een werkbudget van 10.000 euro uitgetrokken en lanceert ook een oproep om peter of meter te worden van zo’n trage weg.

Zondag 15 oktober om 14.30 wordt tijdens de ‘Dag van de Trage Weg’ een wandeling langs de opengestelde buurtwegen gehouden. Liefhebbers verzamelen aan ‘Het Laatste Huis’, in de Poreistraat 4 in Hombeek. Deelnemen is gratis.

De stad Mechelen telt heel wat ‘trage wegen’, buurt- en voetwegen die enkel gebruikt worden door voetgangers en fietsers. Tijdens de ‘Dag van de Trage Weg‘ die dit weekend plaatsvindt, worden deze wegen in de kijker geplaatst. Om ook doorheen het jaar de herkenbaarheid van deze buurtwegen te vergroten, liet de stad naambordjes plaatsen.

Interesse in een peter of meterschap voor de trage wegen ? Vindt hier meer info

Tekst Verschueren Eddy / Foto’s Leo De Nijn

Geef een reactie